39. Medische ethiek in Corona-tijd vanuit een rooms-katholiek perspectief.

Voor de nieuwe serie artikelen van PH-Limburg gaan we op zoek naar pakkende verhalen over de impact van Corona op het werk van diverse betrokkenen binnen de publieke gezondheid. Voor het tweede artikel in deze nieuwe opzet heb ik kardinaal Wim Eijk bereid gevonden om mij te woord te staan. Een interview met kardinaal Eijk was interessant vanwege twee redenen. Enerzijds staat de kardinaal bekend om zijn kennis van de medische ethiek en behaalde hij een doctoraat in de geneeskunde. Daarnaast bleek de kardinaal tot mijn verrassing een zekere binding met Limburg te hebben. Naast zijn opleiding aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade en zijn rol als priester binnen de parochie Blerick in de jaren ’70 & ‘80, is de kardinaal in de jaren ’90 tevens benoemd tot hoogleraar in de filosofie en medische ethiek aan het MEDO (het Pauselijk Instituut voor Huwelijk en Gezin in Kerkrade) en is hij medeoprichter en voorzitter geweest van de Stichting Medische Ethiek in Maastricht.

Read More

38. Laagdrempelige (psychische) hulp voor jongeren: de impact van Corona op de dienstverlening van @ease in Maastricht.

Voor de nieuwe serie artikelen van PH-Limburg gaan we op zoek naar pakkende verhalen over de impact van Corona op het werk van diverse professionals actief binnen de publieke gezondheid. We interviewen hiervoor onder andere een aantal ‘oude bekenden’. Voor het eerste interview in deze nieuwe opzet gingen we terug naar @ease, het inlooppunt voor jongeren met psychische en sociale klachten. We vroegen Flore Joskin, marketingmanager van @ease, naar haar ervaringen in de afgelopen maanden.

Read More

37. De rol van zorgverzekeraar CZ in de Limburgse regionale zorg.

Onlangs waren we te gast bij Wiro Gruisen, manager regioregie bij CZ. Vanuit het concept regioregie wordt er in een aantal regio’s in Nederland samen met burgers, zorgverleners en andere betrokken partijen gewerkt aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Geen vanzelfsprekendheid, aangezien het zorglandschap onder druk staat als gevolg van voortdurende kostenstijgingen, vergrijzing en overmatig zorggebruik. Op landelijk niveau wordt nagedacht over maatregelen om te voorkomen dat de zorgkosten de komende twintig jaar verdubbelen. De situatie in Zuid-Limburg is extra alarmerend. We bespraken de rol van regioregie in Limburg.

Read More

35. Roermond als toonbeeld van dementie-vriendelijkheid en positieve gezondheid.

Concepten als positieve gezondheid en dementievriendelijkheid voeren de laatste jaren de boventoon in het publieke gezondheidsdebat in Limburg. In berichtgevingen over dergelijke thema’s duikt dan vaak de Gemeente Roermond op als goed voorbeeld. Waarom lijkt Roermond het zo goed te doen op deze gebieden? Ik vroeg het aan wethouder Smitsmans-Burhenne. Alhoewel het gesprek mijn beeld van ‘successtory’ bevestigde, bespeurde ik geen enkele borstklopperij bij de wethouder, maar juist een bescheiden, doch oprechte, wens om verhalen verder te vertellen ter inspiratie van anderen. Verhalen, als dragers van boodschappen.

Read More