Browsing Category Onderwijs

22. Positieve gezondheid vanuit een burgerperspectief: Burgerkracht Limburg.

In mijn zoektocht naar inspirerende projecten op het gebied van positieve gezondheid stuitte ik op Burgerkracht Limburg, het vroegere Huis voor de Zorg. Ik kwam in contact met Vera Niessen, adviseur bij Burgerkracht Limburg. Vera werkt vanuit de programmalijn Gezonde Samenleving aan allerlei projecten in het kader van positieve gezondheid. Vanuit die hoedanigheid is zij ook één dag per week actief voor het Actiecentrum Limburg Positief Gezond. Ik sprak met haar over de wijze waarop zij de verbinding legt tussen deze twee organisaties.

Read More

21. De ‘European Public Health Conference’ in Maastricht.

Een tijdje geleden mocht ik als European Public Health (EPH) alumnus een praatje geven tijdens de European Public Health conferentie in Maastricht. In het eerste artikel van PH-Limburg schreven we al over de bacheloropleiding EPH. Tijdens de conferentie, georganiseerd door en voor studenten, presenteerden de derdejaars bachelor studenten hun afstudeerthesis aan elkaar en aan medewerkers van de vakgroep International Health.

Read More

16. De Gezonde Basisschool van de Toekomst.

In ons artikel over het Gezondheidsakkoord Limburg passeerde de Gezonde Basisschool van de Toekomst al eens de revue als een ‘voorbeeldproject’ van gezondheidsbevordering in de regio. Na de nodige media-aandacht werd het hoog tijd om ook in onze artikelreeks aandacht aan dit, in velerlei opzichten fantastische, initiatief te schenken. Ik sprak met Marije Oosterhoff (onderzoekster bij de Universiteit Maastricht) & Marco Reumkens (bovenschools projectleider voor dit initiatief bij onderwijsstichting Movare).

Read More

15. Het gebruik van een 360 graden video in de bachelor Gezondheidswetenschappen.

Tijdens het symposium ter ere van het 20-jarig bestaan van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) zag ik Dr. Nynke de Jong, universitair hoofddocent bij de vakgroep Health Services Research (HSR) aan de Universiteit Maastricht, in een vlog over het gebruik van een 360 graden video binnen het onderwijsprogramma van de bachelor Gezondheidswetenschappen. Aanleiding voor mij om met mevrouw De Jong over het hoe en het waarom van dit technische hoogstandje, en vooral de meerwaarde daarvan voor het onderwijs, te spreken.

Read More

10. De Associate Degree opleiding Zorg en Technologie van Zuyd Hogeschool.

Niet alleen het zorglandschap zelf is continu in beweging, maar ook de opleidingen die mensen voorbereiden op het werken in dit veranderende zorglandschap. Nieuwe onderwijsconcepten doen hun intrede, inspelend op de behoefte vanuit de zorgpraktijk, zo ook de Associate Degree (AD) Zorg en Technologie van Zuyd Hogeschool in Heerlen. Ik heb zelf enkele maanden geleden kennisgemaakt met de huidige studentengroep in een module gericht op ondernemerschap waar wij een bijdrage aan mochten leveren. Ik sprak coördinator, docent en tevens ontwikkelaar van de opleiding, Marion Möller, onlangs opnieuw om meer over de AD Zorg en Technologie te weten te komen.

Read More