Browsing Category Onderzoek

21. De ‘European Public Health Conference’ in Maastricht.

Een tijdje geleden mocht ik als European Public Health (EPH) alumnus een praatje geven tijdens de European Public Health conferentie in Maastricht. In het eerste artikel van PH-Limburg schreven we al over de bacheloropleiding EPH. Tijdens de conferentie, georganiseerd door en voor studenten, presenteerden de derdejaars bachelor studenten hun afstudeerthesis aan elkaar en aan medewerkers van de vakgroep International Health.

Read More

20. Social Norms Approach

Het was tijdens een conferentie van euPrevent toen ik voor het eerst over de ‘social norms approach’ hoorde, een aanpak in de preventieve gezondheidszorg waarbij positieve boodschappen (gebaseerd op de daadwerkelijke sociale normen uit de omgeving) worden gebruikt om ongezonde misvattingen te corrigeren, met als doel het stimuleren van een gezonde leefstijl. Ik benaderde Hans Dupont, projectleider van het Social Norms Approach (SNA) project van euPrevent, voor een verdiepend gesprek. Het SNA project wordt gefinancierd met zogenaamde Interreg gelden, vanuit de EU. Naast zijn rol als projectleider is Dupont specialismeleider preventie bij Mondriaan en landelijk coördinator voor de samenwerking tussen verslavingspreventie afdelingen (Verslavingskunde Nederland).

Read More

18. Creating Value-Based Healthcare.

De onderzoekslijn ‘Creating Value-Based Health Care’ van het ‘Care and Public Health Research Institute (CAPHRI)’ (Maastricht University) heeft als doel bij te dragen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de bevolking door betere zorgsystemen, diensten en producten op alle gebieden van de gezondheidszorgketen. Ik sprak met professor Silvia Evers en universitair hoofddocent Peter Schröder-Bäck over de maatschappelijke relevantie van het onderzoek dat binnen deze onderzoekslijn wordt uitgevoerd.

Read More

8. Interview met Raymond Clement, decaan van de Faculteit Gezondheidszorg en Sociale Studies (Zuyd Hogeschool).

Ik sprak met Raymond Clement, decaan van de Faculteit Gezondheid en Sociale Studies van Zuyd Hogeschool, over de rol die het concept ‘participatiesamenleving’ in ‘zijn’ faculteit speelt. Het werd een openhartig gesprek over nieuwe ontwikkelingen en goede initiatieven (zowel op onderwijskundig- als op onderzoeksvlak), maar ook over beperkingen waar de Faculteit (vaak onvermijdelijk) tegenaan loopt.

Read More