21. De ‘European Public Health Conference’ in Maastricht.

Een tijdje geleden mocht ik als European Public Health (EPH) alumnus een praatje geven tijdens de European Public Health conferentie in Maastricht. In het eerste artikel van PH-Limburg schreven we al over de bacheloropleiding EPH. Tijdens de conferentie, georganiseerd door en voor studenten, presenteerden de derdejaars bachelor studenten hun afstudeerthesis aan elkaar en aan medewerkers van de vakgroep International Health.

Read More

20. Social Norms Approach

Het was tijdens een conferentie van euPrevent toen ik voor het eerst over de ‘social norms approach’ hoorde, een aanpak in de preventieve gezondheidszorg waarbij positieve boodschappen (gebaseerd op de daadwerkelijke sociale normen uit de omgeving) worden gebruikt om ongezonde misvattingen te corrigeren, met als doel het stimuleren van een gezonde leefstijl. Ik benaderde Hans Dupont, projectleider van het Social Norms Approach (SNA) project van euPrevent, voor een verdiepend gesprek. Het SNA project wordt gefinancierd met zogenaamde Interreg gelden, vanuit de EU. Naast zijn rol als projectleider is Dupont specialismeleider preventie bij Mondriaan en landelijk coördinator voor de samenwerking tussen verslavingspreventie afdelingen (Verslavingskunde Nederland).

Read More

19. Ziekenhuiszorg over de grens: het az Vesalius in Tongeren.

Dat het Limburgse zorglandschap allang geen louter binnenlandse aangelegenheid meer is, maar ook haar lijntjes kent met onze buren, bleek duidelijk in mijn gesprek met Eveline Cox, beleidsmedewerker algemene directie van het algemeen ziekenhuis (az) Vesalius in Tongeren. Eveline en ik hebben jaren geleden samen de master-opleiding European Public Health gevolgd. We spraken over de kansen van zorgverlening over de grens, maar ook over de verschillen tussen het Nederlandse en het Belgische zorgsysteem.

Read More

18. Creating Value-Based Healthcare.

De onderzoekslijn ‘Creating Value-Based Health Care’ van het ‘Care and Public Health Research Institute (CAPHRI)’ (Maastricht University) heeft als doel bij te dragen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de bevolking door betere zorgsystemen, diensten en producten op alle gebieden van de gezondheidszorgketen. Ik sprak met professor Silvia Evers en universitair hoofddocent Peter Schröder-Bäck over de maatschappelijke relevantie van het onderzoek dat binnen deze onderzoekslijn wordt uitgevoerd.

Read More

17. Update: Het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg.

In ons artikel van 22 november 2018 besteedden we reeds aandacht aan het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg, een initiatief van een breed palet aan partners in het Zuid-Limburgse zorglandschap die de regionale achterstand in gezondheid en participatie op de rest van het land willen helpen inlopen. Na een eerste grote bijeenkomst op 24 april 2018, vond op 11 april jl. een vervolgbijeenkomst plaats. Ik sprak wederom met één van de initiatiefnemers: Paulette Wauben. De aanwezigen werden bijgepraat over de stand van zaken en de lopende projecten, waarbij ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ een belangrijk thema was.

Read More