16. De Gezonde Basisschool van de Toekomst.

In ons artikel over het Gezondheidsakkoord Limburg passeerde de Gezonde Basisschool van de Toekomst al eens de revue als een ‘voorbeeldproject’ van gezondheidsbevordering in de regio. Na de nodige media-aandacht werd het hoog tijd om ook in onze artikelreeks aandacht aan dit, in velerlei opzichten fantastische, initiatief te schenken. Ik sprak met Marije Oosterhoff (onderzoekster bij de Universiteit Maastricht) & Marco Reumkens (bovenschools projectleider voor dit initiatief bij onderwijsstichting Movare).

Read More

15. Het gebruik van een 360 graden video in de bachelor Gezondheidswetenschappen.

Tijdens het symposium ter ere van het 20-jarig bestaan van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) zag ik Dr. Nynke de Jong, universitair hoofddocent bij de vakgroep Health Services Research (HSR) aan de Universiteit Maastricht, in een vlog over het gebruik van een 360 graden video binnen het onderwijsprogramma van de bachelor Gezondheidswetenschappen. Aanleiding voor mij om met mevrouw De Jong over het hoe en het waarom van dit technische hoogstandje, en vooral de meerwaarde daarvan voor het onderwijs, te spreken.

Read More

14. Blauwe Zorg in de regio Maastricht-Heuvelland.

In het artikel van deze week besteden we aandacht aan Blauwe Zorg, een gedachtengoed dat er op is gericht de gezondheidszorg ook naar de toekomst toe kwalitatief hoogstaand en betaalbaar te houden. Ik sprak met projectleider van Blauwe Zorg in de Wijk, Ingeborg Wijnands. Ingeborg is werkzaam als senior beleidsadviseur bij Zorg In Ontwikkeling (ZIO), een eerstelijns organisatie in de regio Maastricht-Heuvelland die huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten ondersteunt met allerhande praktische zaken. ZIO is één van de initiatiefnemers van Blauwe Zorg.

Read More

13. De CRDL: Een nieuwe manier van communiceren voor mensen met dementie.

Een paar jaar geleden zag ik de CRDL (spreek uit als ‘cradle’) al eens op een evenement over zorginnovatie, aldaar gepresenteerd door Managing Director Ger Schuivens. Onlangs kwam ik Ger weer tegen bij een evenement van LIME (Limburg Meet), waar hij een indrukwekkende demonstratie van de CRDL gaf door een hele zaal als schakels in een menselijke ketting met elkaar te verbinden. Hoog tijd om een artikel te wijden aan dit innovatieve product met een nobel doel: communiceren met mensen voor wie normale communicatie niet meer mogelijk is. Geen verhaal over louter commerciële doelen, maar vooral over het gedachtengoed en de mensen áchter de CRDL.

Read More