19. Ziekenhuiszorg over de grens: het az Vesalius in Tongeren.

Dat het Limburgse zorglandschap allang geen louter binnenlandse aangelegenheid meer is, maar ook haar lijntjes kent met onze buren, bleek duidelijk in mijn gesprek met Eveline Cox, beleidsmedewerker algemene directie van het algemeen ziekenhuis (az) Vesalius in Tongeren. Eveline en ik hebben jaren geleden samen de master-opleiding European Public Health gevolgd. We spraken over de kansen van zorgverlening over de grens, maar ook over de verschillen tussen het Nederlandse en het Belgische zorgsysteem.

Read More

18. Creating Value-Based Healthcare.

De onderzoekslijn ‘Creating Value-Based Health Care’ van het ‘Care and Public Health Research Institute (CAPHRI)’ (Maastricht University) heeft als doel bij te dragen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de bevolking door betere zorgsystemen, diensten en producten op alle gebieden van de gezondheidszorgketen. Ik sprak met professor Silvia Evers en universitair hoofddocent Peter Schröder-Bäck over de maatschappelijke relevantie van het onderzoek dat binnen deze onderzoekslijn wordt uitgevoerd.

Read More

17. Update: Het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg.

In ons artikel van 22 november 2018 besteedden we reeds aandacht aan het Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg, een initiatief van een breed palet aan partners in het Zuid-Limburgse zorglandschap die de regionale achterstand in gezondheid en participatie op de rest van het land willen helpen inlopen. Na een eerste grote bijeenkomst op 24 april 2018, vond op 11 april jl. een vervolgbijeenkomst plaats. Ik sprak wederom met één van de initiatiefnemers: Paulette Wauben. De aanwezigen werden bijgepraat over de stand van zaken en de lopende projecten, waarbij ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ een belangrijk thema was.

Read More

16. De Gezonde Basisschool van de Toekomst.

In ons artikel over het Gezondheidsakkoord Limburg passeerde de Gezonde Basisschool van de Toekomst al eens de revue als een ‘voorbeeldproject’ van gezondheidsbevordering in de regio. Na de nodige media-aandacht werd het hoog tijd om ook in onze artikelreeks aandacht aan dit, in velerlei opzichten fantastische, initiatief te schenken. Ik sprak met Marije Oosterhoff (onderzoekster bij de Universiteit Maastricht) & Marco Reumkens (bovenschools projectleider voor dit initiatief bij onderwijsstichting Movare).

Read More

15. Het gebruik van een 360 graden video in de bachelor Gezondheidswetenschappen.

Tijdens het symposium ter ere van het 20-jarig bestaan van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) zag ik Dr. Nynke de Jong, universitair hoofddocent bij de vakgroep Health Services Research (HSR) aan de Universiteit Maastricht, in een vlog over het gebruik van een 360 graden video binnen het onderwijsprogramma van de bachelor Gezondheidswetenschappen. Aanleiding voor mij om met mevrouw De Jong over het hoe en het waarom van dit technische hoogstandje, en vooral de meerwaarde daarvan voor het onderwijs, te spreken.

Read More